زهرا خندان /رئیس سابق پخش «شبکه چهار سیما» که سابقه‌ی «مدیریت گروه اجتماعی شبکه اول سیما» و دبیری سه دوره «جشنواره‌ی فجر» در دوران روحانی را در کارنامه دارد، عکس و متنی را توئیت کرده که حاکی از قشری بودن او دارد. آورده‌اند که حضرت امام، اشک‌های نماز شب‌شان را با حوله پاک می‌کردند، قاعدتا ایشان خودشان این مطلب را بیان نکرده بودند بلکه ناظرینی این صحنه را دیده بودند.

حضرت آقا، آماده‌سازی فضا برای رشد معنویت و رهایی از بردگی شهوت و غضب در انسان‌های مستعد را یکی از آرزوهایشان بیان کردند و مصداق آیت‌الله قاضی را برای مطرح شدند، آوردند. از آیت‌الله قاضی نقل است که کسی نمازشب نخواند، بدنبال سلوک نباشد نمازشب خواندن‌های رزمندگان در دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین عوامل عروج آنها بوده است که هم تصویرش ثبت و هم در کتاب‌ها نقل شده است.

بنابراین گزارش و ثبت نمازشب چیز مرسومی بین مسلمانان سالک است. یک سنت ثابت هستی نیز وجود دارد که هرقدر ارتباط با خدا و انس با خدا بیشتر شود، برکت در کارها به مراتب بیشتر و اثرگذاری هم بیشتر می‌شود. نقل است که به آیت‌الله بهجت گفتند به جای دوازده ساعت وقت جهت عبادت، مطالعه برای درس خارجتان را بیشتر کنید، ایشان پاسخ می‌دهند به تجربه بارها دیدم که اگر از ساعت عبادتم کم کنم برای کارهای دیگرم به همان مقدار باید بیشتر وقت بگذارم. در نامه‌ی امیرالمومنین علیه‌السلام به مالک اشتر آمده، افضل اوقات خود را به ارتباط با خدا اختصاص بده. این دستور امام به کسی است که او را والی منطقه راهبردی خود کرده است.

بنابراین هرکس که بخواهد جامعه‌سازی اسلامی کند و خدمت به خلق داشته باشد، باید ارتباط با خدا داشته باشد و برای کیفیت کارها و فعالیت‌هایش باید انس و خلوصش را بیشتر سازد. احتمال است که توئیت به این اشاره داشته باشد که چرا باید این انس، رسانه‌ای شود؟ سوال به جایی است از کسی که در دوره ریاست جمهوری مسئولیت داشته که کارش را از ده صبح آغاز می‌کرده و جمعه و تعطیلاتش به استراحت می‌پرداخته اما رئیس جمهوری که سفرهای استانی‌اش در روزهای تعطیل است و شب و روز به خدمت مشغول است، مجبور است با توجه به سنت هستی، در محل کار اقدام به خلوت کند. قاعدتا اگر این هواپیما جای خصوصی‌تری داشت، ایشان به آنجا مراجعه می‌کرد. جناب داروغه‌زاده، فی‌الحال برای آنکه این عکس را اقدامات پوپولیستی نهاد ریاست‌جمهوری بدانیم؛ با توجه به اقدامات این دوسال و اندی، بی‌انصافی محض است. ازطرفی چون ریا یک امر درونی است نمی‌توان آن را از عکس فهم کرد.