زهرا خندان /بعد از پیروزی انقلاب، سعی داشتند با کودتا و جنگ تحمیلی و...، این درخت نازک و کوچک را از جا بکنند، غافل از آنکه این درختِ به ظاهر کوچک، ریشه‌ای هزار و اَندی ساله دارد و در زمین غنی ایران زمین تغذیه شده است. با قد کشیدن این درخت، کم‌کم آفت‌های زمین خود را نشان داد. گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ باز و عریان به بعضی از شاخه‌ها آسیب زد و بخشی از شکوفه‌ها را از بین برد.

برای نابودی درخت باید از ترکیب راهبردها استفاده کنند، هم فرهنگ را عریان کنند و هم اقتصاد را سرمایه‌داری، اتحاد ملی را نشانه بروند و ناامیدی را در دل‌ها بپرورانند.

اکثر این راهبردها را می‌توان در مجموعه «هفت‌سر اژدها» به تماشا نشست؛ سریالی که دست روی نقطه‌ی حساسی گذاشته که سبب می‌شود سطح تحلیل‌ افراد عادی از فضای پیچیده‌ی اقتصاد، آقازاده، قوه قضاییه، فساد سیستماتیک، قدرت رسانه و... تغییر کند.

انتقاد به این مجموعه تنها با گذشت چند قسمت، شایسته نیست؛ لذا این نقد را اجمالا در حد این تعداد ببینید.

برای نقد فیلم‌نامه بهتر است از این جمله که قاضی رضائی در جواب پسرش داد، استفاده کنیم: «اصل همه فاسدن، جسارت برخورد و مقابله با فساد رو می‌گیره و مردم رو ناامید می‌کنه»

این جمله، نشان از «عمق بینشی» و «هدف درست» این فیلم‌نامه تا به اینجای کار دارد. این دست جملات و توجه همزمان به ابعاد مختلف زندگی از مواردی‌ست که با توجه به آن می‌توان به روند درست فیلم‌نامه پی برد. در نقد شخص کارگردان در استفاده از برخی مظاهر که شاید الزامی نداشته باشد مانند نمایش استعمال سیگار، ناخن‌های کاشت، لباس‌ تنگ و... باید به نیت ایشان نظری انداخت که در مجموع با توجه به عقبه‌ی کاری و اظهارات ابوالقاسم طالبی، به نظر می‌رسد نیت‌شان تنها به تصویر کشیدن واقعیت کثیف این جماعت و ابزاری برای نمایش شخصیت‌های منفی است.

از طرفی باید دید نمایش این سکانس‌ها با سنت مطابقت دارد یا خیر؟ با توجه به زمان پخش برنامه، مخاطب عام است و نوجوانان و بعضا کودکان در حال تماشا هستند لذا نمایش مکرر پک زدن به سیگار، شایسته نیست حتی اگر از جانب شخصیت‌های منفی مجموعه باشد. با نشان دادن هاله‌ی دود، بیننده به هدف پی می‌برد؛ یا شاید نیازی به نمایش طولانی پیست اسکیت بانوان احساس نمی‌شد و پوشش برخی از بازیگران نیز شاید می‌توانست بهتر باشد. بنابراین این مجموعه در فیلم‌نامه و نیت شخص کارگردان نمره‌ی کامل می‌گیرد، اما همانطور که ذکر شد درمورد نمایش برخی اعمال و پوشش‌ها می‌توانست بهتر عمل کند و با اغماض از ضعف در بعضی بازی‌ها و طراحی لباس می‌توان گفت کفه به نفع نمایش این مجموعه در رسانه‌ی ملی است زیرا با کشش فیلم‌نامه، محتواهای بسیار دقیق، تازه‌ و جدی به مخاطب انتقال داده می‌شود.

انتقادات بسیار زیاد این روزها بیشتر مشابه‌ هجمه‌های غیرمنصفانه‌ی هیجانی و زودهنگام است که یا از روی سطحی بودن نگاه منتقدین است یا به‌خاطر حمله به موضوع ناب این سریال است که خائنین را ناامید می‌سازد. دلیل هر چه باشد، شایسته نیست با کارگردان معلوم‌الحال و دغدغه‌مند و خوش‌نیتی چون طالبی اینچنین برخورد شود و مجموعه‌ای در این سطحِ تحلیل را به حاشیه برد و بر اصل غالب شود.